Duurzaam beleid

Tijden veranderen…en soms is dat maar goed ook.

 

Verantwoorde kap gaat tegenwoordig uit van een gebalanceerd beleid. Er moet sprake zijn van duurzaam bosbeheer waarbij rekening wordt gehouden met biodiversiteit, bescherming van waterlopen en veilige werkomstandigheden. Okoumé gaat echter verder. Zowel uit economisch als ecologisch oogpunt wordt ervoor gezorgd dat er, inclusief het kappen, toch altijd sprake is van netto groei van het Okoumé gebied. Behalve dat op deze manier de bossen minimaal worden belast, blijft hiermee, ook op de lange termijn, de productie stabiel en is er altijd voldoende leverbare voorraad. Op deze manier zijn we in elk opzicht verzekerd van een bestendige toekomst.

Okoumé voldoet altijd aan de EUTR en is verkrijgbaar met FSC keurmerk.